učenika u srednje škole Kantona Sarajevo

Dobro došli na web stranice Informacionog sistema za online prijave i upis u srednje škole.


Prijava


Kako biste se prijavili na sistem online upisa u srednje škole kliknite na link 'Prijava'

Pomoć


Za dodatnu pomoć kliknite na link ''Pomoć'' na kojem možete pronaći detaljna video uputstva.

Novosti


Dopuna - Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka


DOPUNA – Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještava da je omogućeno dodatno odjeljenje za zanimanje Rasadničar/Lugar (3. stepen zanimanje) u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn Sarajevo kao dopuna prethodnom Saopštenju koje je objavljeno dana 25.7.2018. godine u vezi istog.

U skladu sa navedenim, učenici koji su imali ispod 63 boda i nisu upisani u prvom i drugom konkursnom roku, mogu se upisati direktnim predavanjem potrebne dokumentacije u navedenu školu – smjer Rasadničar/Lugar.

Vijest objavljena: 01.08.2018Informacija - Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka


S obzirom da je određeni broj učenika nakon drugog konkursnog roka ostao neupisan, obavještavamo učenike i roditelje da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo saglasnost za otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja 3.stepena, umjesto zanimanja 4.stepena u slijedećim srednjim školama:

1.Srednja škola za saobraćaj i komunikacije- jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja-autoelektričar i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina;

2.Željeznički školski centar- jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja-elektroničar telekomunikacija i elektorenergetičar;

3.Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimoić“ Iljaš- jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja- frizer-vlasuljar, prodavač i operater na CNC mašinama;

4.Srednja škola metalskih zanimanja –jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja- plinski i vodoinstalater i operater na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine;

5.Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn- jedno odjeljenje 3. stepena za zanimanje krojač;

6.Srednjoškolski centar Hadžići –jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja- konfekcionar tekstila krojač i bravar;

7.Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola-jedno odjeljenje 3. stepena za zanimanje trgovac.

Odluka o istom se nalazi u prilogu.

Prilog

Vijest objavljena: 24.07.2018Obavještenje – opcija reizbor škole


Obavještavamo učenike da će biti mogućnost promjene izbora škola još dva puta u toku drugog konkursnog roka, tačnije 12. 07. 2018. i 13.07. 2018.

Na sljedećem linku imate video uputstvo za reizbor smjerova.

Napominjemo, nemojte žuriti da "spasite izbor". Tek nakon što budete sigurni da ste izabrali sve tri škole pritisnite tipku "spasi izbor"!!!

U nastavku imate video uputstvo kako izvršiti reizbor.

Uputstvo za reizbor

Vijest objavljena: 12.07.2018Drugi konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole KS


Drugi konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole bit će objavljen u srijedu 11. jula 2018. godine i trajat će do 13. jula 2018., a isti će se također provoditi putem online sistema.

Drugi konkurs možete preuzeti na linku.

Vijest objavljena: 09.07.2018Uputstvo za štampanje prijave za upis u srednju školu!!!


Poštovani,
U ovom dokumentu imate detaljno uputstvo za štampanje prijave za upis u srednju školu.

Dragi učenici želimo Vam puno uspjeha u budućim izazovima

Vaš UTIC

Vijest objavljena: 06.07.2018Predaja dokumentacije nakon objavljivanja rezultata online upisa


Obavještavamo učenike, nakon što budu objavljeni rezultati online upisa, da je potrebno da u školu predaju dokumentaciju u periodu od ponedjeljka 9. 7. 2018. do srijede 11. 7. 2018.

Vijest objavljena: 04.07.2018Kraj prvog konkursnog roka


Dragi učenici, obavještavamo vas da se prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo završava u četvrtak  5. 7. 2018. u 18 sati.

Vijest objavljena: 04.07.2018Obavijest - Reizbor smjerova!


Poštovani,

Na sljedećem linku imate video uputstvo za reizbor smjerova.

Napominjemo, nemojte žuriti da "spasite izbor". Tek nakon što budete sigurni da ste izabrali sve tri škole pritisnite tipku "spasi izbor"!!!

U nastavku imate video uputstvo kako izvršiti reizbor.

Uputstvo za reizbor

Vijest objavljena: 30.06.2018Učenici koji su kreirali korisnički račun, a ne mogu se i dalje prijaviti na sistem


Molimo učenike koji su kreirali korisnički račun, a ne mogu se i dalje prijaviti na sistem, da je potrebno da ponovo prođu postupak unosa šifre sa obrasca EM1 i postupak kreiranja korisničkog računa.

Vijest objavljena: 28.06.2018Kreiranje računa i prijava učenika na sistem


Dragi učenici, na sljedećem linku Kreiranje računa možete pogledati video koji vam daje detaljno uputstvo na koji način možete izvršiti kreiranje računa za prijavu na sistem za upis u srednje škole.

Vijest objavljena: 28.06.2018Obavještenje – učenici koji su izvršili samo jedan izbor škole


Obavještavamo učenike koji su izvršili samo jedan izbor škole da imaju mogućnost promjene izbora škola još dva puta, tačnije:
od 30. 06. 2018. do 02. 07. 2018.
od 03. 07. 2018. do 05. 07. 2018.

Vijest objavljena: 27.06.2018Učenici koji ponavljaju razred, a žele upisati neku drugu školu


Obavještavamo učenike koji ponavljaju prvi razred u školskoj 2017/2018. godini, a žele upisati neku drugu srednju školu (prvi razred srednje škole) na području Kantona Sarajevo, da je potrebno da kontaktiraju Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na e-mail: mon@mon.ks.gov.ba

Vijest objavljena: 26.06.2018Učenici iz inostranstva i učenici iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu – preuzimanje šifre za pristup sistemu


Obavještavamo učenike iz inostranstva i učenike iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu da od 27. 6. 2018. godine u prostorijama Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC – ulaz sa druge strane (CIS), Zmaja od Bosne 8 , mogu izvršiti preuzimanje šifre za pristup online sistemu.

Potrebno je da učenici sa sobom ponesu potrebnu dokumentaciju u skladu sa konkursom za upis, na osnovu koje će se moći izvršiti unos potrebnih podataka u sistem.

Vijest objavljena: 26.06.2018Prva prijava na sistem


Prva prijava učenika na online sistem počinje u srijedu 27. juna 2017. godine od 9 h.

Sve detaljne informacije oko prijave na sistem nalaze se na linku 'Pomoć' na kojem se mogu pronaći detaljna video uputstva.

Vijest objavljena: 26.06.2018Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole


Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2018/2019 godini počinje 27. juna 2018. godine.

Više informacija uskoro.

UTIC

Vijest objavljena: 28.05.2018učenika u srednje škole

Kantona SarajevoPrijava

Pomoć

Za dodatnu pomoć kliknite na link ''Pomoć'' na kojem možete pronaći detaljna video uputstva.

Novosti


Dopuna - Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka


DOPUNA – Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještava da je omogućeno dodatno odjeljenje za zanimanje Rasadničar/Lugar (3. stepen zanimanje) u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn Sarajevo kao dopuna prethodnom Saopštenju koje je objavljeno dana 25.7.2018. godine u vezi istog.

U skladu sa navedenim, učenici koji su imali ispod 63 boda i nisu upisani u prvom i drugom konkursnom roku, mogu se upisati direktnim predavanjem potrebne dokumentacije u navedenu školu – smjer Rasadničar/Lugar.Informacija - Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka


S obzirom da je određeni broj učenika nakon drugog konkursnog roka ostao neupisan, obavještavamo učenike i roditelje da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo saglasnost za otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja 3.stepena, umjesto zanimanja 4.stepena u slijedećim srednjim školama:

1.Srednja škola za saobraćaj i komunikacije- jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja-autoelektričar i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina;

2.Željeznički školski centar- jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja-elektroničar telekomunikacija i elektorenergetičar;

3.Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimoić“ Iljaš- jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja- frizer-vlasuljar, prodavač i operater na CNC mašinama;

4.Srednja škola metalskih zanimanja –jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja- plinski i vodoinstalater i operater na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine;

5.Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn- jedno odjeljenje 3. stepena za zanimanje krojač;

6.Srednjoškolski centar Hadžići –jedno kombinovano odjeljenje 3. stepena za zanimanja- konfekcionar tekstila krojač i bravar;

7.Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola-jedno odjeljenje 3. stepena za zanimanje trgovac.

Odluka o istom se nalazi u prilogu.

PrilogObavještenje – opcija reizbor škole


Obavještavamo učenike da će biti mogućnost promjene izbora škola još dva puta u toku drugog konkursnog roka, tačnije 12. 07. 2018. i 13.07. 2018.

Na sljedećem linku imate video uputstvo za reizbor smjerova.

Napominjemo, nemojte žuriti da "spasite izbor". Tek nakon što budete sigurni da ste izabrali sve tri škole pritisnite tipku "spasi izbor"!!!

U nastavku imate video uputstvo kako izvršiti reizbor.

Uputstvo za reizborDrugi konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole KS


Drugi konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole bit će objavljen u srijedu 11. jula 2018. godine i trajat će do 13. jula 2018., a isti će se također provoditi putem online sistema.

Drugi konkurs možete preuzeti na linku.Uputstvo za štampanje prijave za upis u srednju školu!!!


Poštovani,
U ovom dokumentu imate detaljno uputstvo za štampanje prijave za upis u srednju školu.

Dragi učenici želimo Vam puno uspjeha u budućim izazovima

Vaš UTICPredaja dokumentacije nakon objavljivanja rezultata online upisa


Obavještavamo učenike, nakon što budu objavljeni rezultati online upisa, da je potrebno da u školu predaju dokumentaciju u periodu od ponedjeljka 9. 7. 2018. do srijede 11. 7. 2018.Kraj prvog konkursnog roka


Dragi učenici, obavještavamo vas da se prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo završava u četvrtak  5. 7. 2018. u 18 sati.Obavijest - Reizbor smjerova!


Poštovani,

Na sljedećem linku imate video uputstvo za reizbor smjerova.

Napominjemo, nemojte žuriti da "spasite izbor". Tek nakon što budete sigurni da ste izabrali sve tri škole pritisnite tipku "spasi izbor"!!!

U nastavku imate video uputstvo kako izvršiti reizbor.

Uputstvo za reizborUčenici koji su kreirali korisnički račun, a ne mogu se i dalje prijaviti na sistem


Molimo učenike koji su kreirali korisnički račun, a ne mogu se i dalje prijaviti na sistem, da je potrebno da ponovo prođu postupak unosa šifre sa obrasca EM1 i postupak kreiranja korisničkog računa.Kreiranje računa i prijava učenika na sistem


Dragi učenici, na sljedećem linku Kreiranje računa možete pogledati video koji vam daje detaljno uputstvo na koji način možete izvršiti kreiranje računa za prijavu na sistem za upis u srednje škole.Obavještenje – učenici koji su izvršili samo jedan izbor škole


Obavještavamo učenike koji su izvršili samo jedan izbor škole da imaju mogućnost promjene izbora škola još dva puta, tačnije:
od 30. 06. 2018. do 02. 07. 2018.
od 03. 07. 2018. do 05. 07. 2018.Učenici koji ponavljaju razred, a žele upisati neku drugu školu


Obavještavamo učenike koji ponavljaju prvi razred u školskoj 2017/2018. godini, a žele upisati neku drugu srednju školu (prvi razred srednje škole) na području Kantona Sarajevo, da je potrebno da kontaktiraju Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na e-mail: mon@mon.ks.gov.baUčenici iz inostranstva i učenici iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu – preuzimanje šifre za pristup sistemu


Obavještavamo učenike iz inostranstva i učenike iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu da od 27. 6. 2018. godine u prostorijama Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC – ulaz sa druge strane (CIS), Zmaja od Bosne 8 , mogu izvršiti preuzimanje šifre za pristup online sistemu.

Potrebno je da učenici sa sobom ponesu potrebnu dokumentaciju u skladu sa konkursom za upis, na osnovu koje će se moći izvršiti unos potrebnih podataka u sistem.Prva prijava na sistem


Prva prijava učenika na online sistem počinje u srijedu 27. juna 2017. godine od 9 h.

Sve detaljne informacije oko prijave na sistem nalaze se na linku 'Pomoć' na kojem se mogu pronaći detaljna video uputstva.Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole


Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2018/2019 godini počinje 27. juna 2018. godine.

Više informacija uskoro.

UTIC